RECOMENDED

Hilight Products

ZULEX

News

วิธีดูแลรถยนต์ช่วงหน้าฝน 3 ข้อ ง่ายๆ ที่คุณเองก็ทำได้

ช่วงหน้าฝนแบบนี้จะขับขี่ไปไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจประสบอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่นได้ง่าย ก่อนออกจากบ้านเราจึงควรตรวจเช็คสภาพรถ...

ประกาศบุคคลพ้นสภาพเป็นพนักงาน พนักงานขาย นางสาววนิดา สีสา(อั้ม)

พนักงานขาย นางสาววนิดา สีสา(อั้ม) ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัทซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป