ACAM-700M

กล้อง

กล้องบันทึกวีดีโอประเภท Action Cam

ACAM-700M

กล้องบันทึกวีดีโอประเภท Action Cam

กล้องความคมชัด 1.3 เมกกะพิกเซล

ความละเอียดสูงสุด 1280x720 พิกเซล

รองรับ Micro SD CARD สูงสุด 32 GB( ใช้ Class 6 ขึ้นไป )

กล้องมีระบบกันน้ำ

อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานในทุกรูปแบบ

Related Products