C-120

กล้อง

กล้องมองหลังติดรถยนต์

C-120

กล้องมองหลังติดรถยนต์

มุมกล้อง 120 องศา

เซนเซอร์ 1/4’ CMOS-1

กล้องระบบ PAL

ระบบปรับภาพ Digital/Auto

รองรับกระแสไฟ 10-15 โวลต์

มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด

ป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยมาตรฐาน IP68

Related Products