CCD-135B-AVANZA2013

กล้อง

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota Avanza 2013

CCD-135B-AVANZA2013

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota Avanza 2013

มุมมองกล้อง 170 องศา

กล้องระบบ PAL ความละเอียดกล้อง 520 TVL

รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

มีอินฟราเรดสว่างในที่มืด

ระบบป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยมาตรฐาน IP68

Related Products