จานดาวเทียมติดรถยนต์

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i3

 • จานดาวเทียมติดรถยนต์  SATONE ST-i3
 • จานดาวเทียมติดรถยนต์ที่มีขนาดเล็ก บาง และแรงที่สุด
 • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5/6
 • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
 • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life และ PSi เป็นต้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i5

 • จานดาวเทียมติดรถยนต์  SATONE ST-i5
 • จานดาวเทียมติดรถยนต์เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
 • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
 • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
 • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ เป็นต้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i7

 • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i7
 • จานดาวเทียมติดรถยนต์ เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
 • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
 • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
 • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ / PSi  เป็นต้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถนยต์ SATONE-ST1

 • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE-ST1
 • จานดาวเทียมติดรถยนต์ เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
 • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
 • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
 • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ / PSi เป็นต้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com