จานดาวเทียมติดรถยนต์

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i3

  • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i3
  • จานดาวเทียมติดรถยนต์ที่มีขนาดเล็ก บาง และแรงที่สุด
  • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
  • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
  • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life และ PSi เป็นต้น
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i5

  • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i5
  • จานดาวเทียมติดรถยนต์เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
  • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
  • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
  • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ เป็นต้น
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i7

  • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE ST-i7
  • จานดาวเทียมติดรถยนต์เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
  • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
  • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
  • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ / PSi  เป็นต้น
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com

จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE-ST1

  • จานดาวเทียมติดรถยนต์ SATONE-ST1
  • จานดาวเทียมติดรถยนต์เทคโลยีใหม่  รับสัญญาณไว รูปทรงทันสมัย วัสดุทนทาน
  • ติดตั้งได้กับยานพาหนะทุกประเภทเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียว THAICOM 5
  • ชมฟรีโดยไม่เสียค่ารายเดือนได้อย่างชัดเจนแม้ขณะเคลื่อนที่
  • รองรับการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณทุกระบบ เช่น true life+ และ GMMZ / PSi เป็นต้น
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satonethailand.com