เกี่ยวกับ ZULEX

ผลิตภัณฑ์ซูเล็ค ออกสู่ตลาดเมื่อปี ค.ศ. 2001 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงและสื่อความบันเทิงในรถยนต์อย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์ ซูเล็ค (ZULEX) ซึ่งเราครองตลาดมายาวนานกว่า 16 ปี และเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กร สินค้า และบริการ เรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ทำให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และในการพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ เราตระหนักถึงการใช้งานที่คำนึงถึงความปลดภัยระหว่างขับขี่อย่างสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม รูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดโดยตลอดมา

บริษัทมีความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

CONTACT US

วิสัยทัศน์ & เป้าหมาย

1

Focus

มุ่งเน้นเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งด้านระบบความบันเทิง และระบบความปลอดภัย ภายในรถยนต์และรถโดยสาร

2

Improve

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความบันเทิง และ ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

3

Develop

พัฒนาการบริการหลังการขายให้ดีเยี่ยมครอบคลุมทั้งด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการช่วยเหลือในทุกด้านที่สามารถสนับสนุนได้