• กล่องรับสัญญาณภาพและเสียงจากสมาร์ทโฟนสำหรับรถยนต์
  • เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi Dual Band 2 เสา (2.4GHz และ 5.8GHz)
  • ส่งสัญญาณผ่าน AIRPLAY, MIRACAST, DLNA และอื่นๆ

Related Products