ZA-EX-3

AMP

ZA-EX-3

  • Power Amp Class D  (1 CH)
  • กำลังขับสูงสุด 3500 วัตต์ RMS
  • อุปกรณ์ขยายเสียงชนิด MOSFET ทำให้คุณภาพเสียงหนักแน่นและอุปกรณ์ขยายเสียง ทนความร้อนได้ดี
  • มีวงจรป้องกันการ ซ็อต ไหม้  ( Overload Protection )
  • ตอบสนองความถี่ที่ 20Hz – 250Hz
  • รองรับการเชื่อมต่อลำโพงได้ที่ 1โอห์ม / 2โอห์ม / โอห์ม
  • รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

Related Products