ZA-100.4 A

AMP

ZA-100.4 A

  • Power Amp Class AB (4 CH)
  • กำลังวัตต์ 80x4 วัตต์ RMS , 1800 วัตต์ P.M.P.O
  • มีวงจรป้องการ ช็อต ไหม้ ความร้อนเกิน ( Overload Protection )
  • มีระบบปรับแต่งเสียงในตัว ( Crossover )
  • อุปกรณ์ขยายเสียงแบบทรานซิสเตอร์ ทำให้คุณภาพเสียงนุ่มนวลไพเราะ และทนความร้อนได้ดี
  • รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

Related Products