ZAL-800.2

AMP

ZAL-800.2

  • Power Amp Class AB (2 CH)
  • กำลังวัตต์ 80x2 วัตต์ RMS ,1600 วัตต์ P.M.P.O
  • มีวงจรป้องการ ช็อต ไหม้ ความร้อนเกิน ( Overload Protection )
  • มีระบบปรับแต่งเสียงในตัว (Crossover)
  • อุปกรณ์ขยายเสียงแบบทรานซิสเตอร์ ทำให้คุณภาพเสียงนุ่มนวล ไพเราะ และทนความร้อนได้ดี
  • รองรับระบบไฟ 12-16 โวลต์

Related Products